Archive for the 'Møter' Category

apr 26 2016

ÅRSMØTE

Published by under Møter

DET BLIR ÅRSMØTE TORSDAG 12. MAI 2016 KL 19.00 I SPEIDERHUSET PÅ JEVNAKER.
VEL MØTT.

No responses yet

apr 26 2016

Medlemsmøte 31/3-2016

Published by under Møter

Tilstede:
LA3WSA Tommy, LA8JKA Stein, LA9GSA Terje, LA6PTA Bjørn, LA7WLA Audun, LA1CTA Ole Kristian, LA1INA Kai, LA7CNA Gunnar, LA1VE Arne Johan og LA5ZJA Ole Johan

1. Kaffeservering

2. Bjørn ønsket velkommen. Han forklarte at han ikke har vært så aktiv i høst og starten av dette året pga. jobbsituasjonen. Vi måtte også finne en dato for årsmøtet.DET BLE VEDTATT AT ÅRSMØTET VIL BLI: TORSDAG 12. MAI KL. 19.00 PÅ SPEIDERHUSET I JEVNAKER.

2. Det er mye gammelt på våres hjemmeside. Det må ryddes opp.

3. Forslag om besøk hos Permo.

4. Stein setter opp forslag til møter resten av 2016.

5. Eventuelt:
Audun informerte om div. repeatere. Internett forbindelsen opp til Valebykampen er ustabil (fra Per Øyvind). Flytte antenna til Gunnar pga. kortere avstand og fri sikt? Audun informerte videre om Simulcast. Han skal lage et sammendrag som han legger ut på hjemmesida vår. Turidtforeningen skal bygge hytte ved Høgevarde på Norefjell. Skal de legge inn strøm? Må undersøkes.

No responses yet

mar 09 2015

MEDLEMSMØTE 19. FEBRUAR 2015

Published by under Møter

Tilstede: LA1CTA Ole Kristian, LA8JKA Stein, LA5ZJA Ole Johan, LA7WLA Audun, LA6PTA Bjørn, LA3QSA Per Øyvind, LA7INA Kai, LA3EDA Roar og LA7CNA Gunnar

Sak 1:
Noen ønsker kurs. Får mange uten el.nikk grunnlag. Hvordan skal vi løse det. «Forkurs» for dem? Finnes nye bøker. Skal bestilles et par stk. Kurs til høsten? Kontakte friundervisningen (Stein).

Sak 2:
Audun informerer om repeatere på Norefjell. Må sette opp antenne/rør. Må være noe som er solid. Norkring kvitter seg med en del rør. Vi har alt radioutstyr og filtere.

Sak 3:
Forslag til medlemsmøtedatoer. Stein lager forslag som sendes ut/legges ut på hjemmesida. Vi må prøve å ha forskjellige emner på medlemsmøtene for å få opp oppmøtet.

sekretær.

No responses yet

mar 09 2015

ÅRSMØTEREFERAT 19. FEBRUAR 2015

Published by under Møter

Årsmøte referat LA1R
19. februar 2015

Tilstede:
Ole Kristian Skaarer LA1CTA, Stein Sem-Jacobsen LA8JKA, Ole Johan Sæther LA5ZJA, Audun Svåsand LA7WLA, Bjørn Lillejordet LA6PTA, Per Øyvind Haavelsrud LA3QSA, Kai Hunstad LA7INA, Roar Jegtvolden LA3EDA, Gunnar Liaklev LA7CNA.
Saksliste:
1: Valg av møteleder
2: Valg av referent
3: Godkjenning av innkalling
4: Styrets beretning
5: Regnskap, budsjett og fastsettelse av kontingent
6: Innkomne forslag
7: Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor
8: Valg av eventuelle andre verv
9: Avslutning

Sak 1: Valg av møteleder
LA3QSA Per Øyvind Haavelsrud

Sak 2: Valg av referent
LA7CNA Gunnar Liaklev

Sak 3: Godkjenning av innkalling
Innkalling var publisert og ble godkjent

Sak 4: Styrets beretning
LA7CNA Gunnar Liaklev leste opp beretningen
I tillegg snakket LA6PTA Bjørn Lillejordet litt fra Field Day. Speiderne øvde på det phoniske alfabet. Det var dårlige radioforhold den dagen. Hver gruppe var inne ca. 10 min hver.

Sak 5: Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent
Regnskap og budsjett ble lagt fram av kasserer LA8JKA Stein Sem-Jacobsen. Økonomien er ok med kr. 23.470,- på bok. Har kjøpt inn prosjektor og lerret. Kontingent for medlemene blir fortsatt kr. 200,- pr år.

Sak 6: Innkomne forslag
Ingen

Sak 7: Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor (dagens styremedlemer)
Formann: Bjørn Lillejordet (på valg)
Nestleder: Terje Bækkelien (på valg)
Sekretær: Gunnar Liaklev (ikke på valg)
Kasserer: Stein Sem-Jacobsen (ikke på valg)
Styremedlem: Audun Svåsand (ikke på valg)
Revisor: Ole Kristian Skaarer (på valg)
Valgkomite: Per Øyvind Haavelsrud og Roar Jegtvolden (på valg)

Sak 8: Valg av eventuelle andre verv
QSL-manager: Stein Sem-Jacobsen
Repeater manager: Audun Svaasand
Nød-manager: Bjørn Jarle Bartnes
Stasjonssjef: Stein Sem-Jacobsen

Sak 9: Avslutning

LA7CNA Gunnar Liaklev
sekretær

No responses yet

mai 27 2014

Medlemsmøte 22. mai

Published by under Møter

Tilstede: LA1BTA, LA9GSA, LA7QSA, LA7WLA,LA8JKA, LA3EDA og LA7CNA
1: Utdeling av QSL-kort
2: Fieldday. Kom ikke videre med det
3: Audun informerte ang. utstyr fra PDMT. De gir bort alt utstyr på «rot». Dette utstyret står på Bislingen. Må omprogrammeres så politi-frekvensene fjernes. Kopi av kontrakt er arkivert.
4: Problemer med utstyr på Norefjell. Masta ligger nede. Dugnad med å sette den opp igjen når snøen blir borte.
5: Hvalebykampen(Rånåsen). Har bygget om en D-star radio. Må ha internett dit. LA9GSA skal undersøke mulighetene.

Ellers var det fint vær og vi satt ute på krakker rundt bålet.

No responses yet

okt 18 2013

Medlemsmøte 17.10

Published by under Møter

Da var medlemsmøte 17.10 avholdt med 4 stk til stede i kveld.

Det ble servert kaffe og vafler på møte og hyggelig radio prat under møte.

Sakene som ble tatt opp var.

1. Kurs .  der ble det bestemt at vi skal sett opp lapper rundt omkring ved skoler og butikker i Hønefoss og omegn og at vi har info møte på møte 13 desember og kurs start 7  Jan og at det blir kurs 2 ganger i uken i to mnd.

2. Åpen dag i gruppen prøver vi nå 2 ganger før jul det blir sendt ut e-mail  når vi skal ha det.

3. Gruppen har kjøpt inn projektor og det vill bli levert et lerret til denne i løpet av kort tid, Da har vi det som skal til for de 2 foredragene som vi skal ha nå i nærmeste framtid og for bruk til kurs osv.

4. Speider Jota nå til helgen der stiller vi 2 mann.

5.  Neste møte skal vi prøve å se om vi får til et foredrag om nødsamband vis det skulle passe for de to som tar seg av den biten, de blir kontaktet i løpet av de nærmeste dagene, for å få den biten på plass.

Det vill bli sendt ut en e-mail etter vært der vi skal finne ut om hvor mange som kan tenke seg å være med på et lodd kurs der vi går inn for innkjøp av noen bygge sett som vi bygger opp sammen å lærer det grunnleggende ved lodding. Vis interressen er der så ta kontakt på email til  gruppas e-mail adr eller til la2xia@hotmail.com eller til medlemer@la3qsa.net

 

Tilstede var:  LA2XIA Kai, LA3QSA Per Øyvind, LA3EDA Roar, LA3SJA Bjørn.

 

 

No responses yet

sep 21 2013

Ref fra møte 19.9.13

Published by under Møter

På gruppe møte 19.9 var det 5 som møte opp til kaffe å vafler og en hyggelig prat om hobbyen.

På sak listen hadde vi disse punktene for kvelden.

 

1. Gruppen ble enige med styret at det skal søkes grasrotandel, men at det ikke blir før årsmøte i feb, fram til da skal vi ha papirene klare og vi skal høre med kassere og sekretær i Modum gruppen om dem tar en tur opp til oss på et møte og orienterer om prosessen ved å søke grasrotandel.

2. Det ble ref fra styres møte som vi hadde 11.9 om de aktuelle  punktene der.

3. Det blir speider Jota den 18-19 okt. Vi stiller Lørdag 19.  der er vi 2 som har medt seg og det hadde vært fint om vi har fått med oss en til, det vill bli sendt ut en e-mail på dette.

4.  Det er bestemt at vi skal ha 2 åpne dager før jul den første vill bli under SAC  ssb 2013 den 12-13 der de som føler seg utrygg på HF kjøring kan få prøve seg  og lære seg gruppens HF rig ellers så er det fint om vi får så mange som mulig av gruppens medlemmer til å ta turen innom for radio prat over en kopp kaffe. Ønsker alle hjertelig velkommen til Åpen dag , den siste av de to dagene kommer vi tilbake til, der vill det bli sendt ut e-mail og annonsert på facebook og hjemmesiden.

5. LA3QSA Per Øyvind refererte til at LA7WLA Audun trenger 2-3 personer til å være med opp til Norefjell før frosten og første snøen kommer for å reparere taket  der repiteren står for det er lekkasje der oppe. Det vill bli sendt ut e-mail også på dette slik at vi kan få det gjort i god tid før snøen kommer.

6. Det vill bli sendt ut e-mail til gruppas medlemmer om de vil bidra med temaer som vi kan bruke på gruppe møtene fram over vis det er noe som har forslag, alle forslag tas i mot med takk, dette blir gjort for å få interessante møter fram over og det er kommet in noen forslag som vi skal komme i gang med etter vært fram over nå. Det vill bli er foredrag om winmore med  LA6UOA Trygve og LA7DLA Espen. Det vill også bli et foredrag med å lære å bruke ant simuleringsprogram med LA5CZJA Ole Johan.  og i tillegg så skal LA3QSA Per Øyvind ta for seg lodding eventuelt at vi går sammen å bygger noen enkle byggesett sammen på gruppelokalet, Lodding av plugger OSV.

I denne sammenheng så blir det undersøkt med om gruppen har midler til å kjøpe en rimelig men bra projektor for bruk i gruppe sammenheng for disse foredrag og eventuelt som kan brukes for å vise dx filmer og som kan brukes når gruppen har undervisning i form av kurs.

7. Det ble bestemt at vi skal sette opp plakater på forskjellige plasser rundt i området som Ringeriksgruppen dekker for å se om vi kan få noen nye til å bli radioamatører, gruppen trenger sårt nye medlemmer så vi må prøve å profilere oss mot ungdommen, på den måten som kan fange deres interesse, Har allerede laget et utkast av plakat som vi kan bruke, det står bare å få den til å bli mange. og vi skal komme fram til en dato for et info møte.

8.      7 Okt har vi et felles møte med Modum gruppen om nødsamband møte bli hos Modum gruppen på Tomtebo, det vill bli sendt ut e-mail om møte og tidspunkt for møte alle er velkomne til et hyggelig møte på Modum.

Vårt neste møte på vårt gruppe lokale blir den 17. 10 KL: 19.00 Håper at så mange som mulig har tid til å delta på møte.

Tilstede på møte var. LA2XIA Kai,  LA3QSA Per Øyvind, LA6UOA Trygve, LA5ZJA Ole Johan, LA7DLA Espen.

 

No responses yet

sep 17 2013

Medlems møte.

Published by under Møter

Da er det tid for medlemsmøte 19.09-13 Kl.19.00 Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til et hyggelig medlemsmøte.

No responses yet

aug 18 2013

Ref fra møte 16.08

Published by under Møter

Da er vi i gang igjen med møter etter sommerferien, å vi har hatt høstens første møte med 8 stk til stede.
Det var ikke så mye å ta opp på første møte men her kommer det som ble tatt opp.

1. NFD 7-8 sept der er det bare 2 som har meldt seg på, så det blir sendt ut en ny runde med invitasjon med 1 ukes svar frist for de som er interessert. Håper at vi kan få til denne turen som er ment som en gruppe tur og fieldday tur , vis vi ikke klare å få flere med så blir det ikke noe tur.

2. Markering av at gruppa er 40 år i November, der er vi 3 stk som er med på denne markeringen til nå, der håper vi at det skal bli flere også å der er det forslag om tur til København eller Kiel.
Håper at det er flere som melder seg til denne markeringen som er slått sammen med julebord og vill fåre gå i november dato kommer senere.

3. Neste møte blir sammen med Modum gruppen i deres lokaler i Vikersund. Møte vill om handle nødsamband.

LA4JGA Erik Hadde nyttig info om D-Star som vi setter stor pris på.

Tilstede på møte var.

LA2XIA Kai, LA3EDA Roar, LA4EU Hans, LA6UOA Trygve, LA7WLA Audun, LA3QSA Per Øyvind, LA2WKA Rune, LA4JGA Erik.

No responses yet

aug 13 2013

Medlemsmøte i LA1R.

Published by under Møter

Ønsker alle velkommen til Høstens medlems møte 15.8 Kl. 19.00

No responses yet

Next »