Archive for the 'Møter' Category

jun 24 2013

Møte ref 20.06.13

Published by under Møter

Ref fra siste møte 20.06.13
4 stk var til stede på møte der det ble grillet, et riktig så trivelig møte som er det siste før sommerferien.
Saker som ble tatt opp er 1. NFD 7-8 sept der var det avstemming om hvor vi skal legge turen alternativene var Vikerfjell eller Norefjell, det ble vedtatt at turen går til viker fjell NFD og gruppetur slås sammen.
Det vill komme ut en invitasjon til gruppens medlemmer om gruppeturen og NFD slik at flest mulig kan bli med på turen, Håper på best mulig deltakelse fra gruppens medlemmer støtt opp om vår gruppe.

2. markering av gruppens 40 års jubileet , der vil det også bli sendt ut høring om interessen av å markere det sammen med et julebord i November,
det er kommet inn 2 forslag om å legge turen enten til København med danskebåten eller en tur med båten til kil.

3. Det ble ref om status på repiter og noder aprs hva som er gjort og som skal gjøre fram over.

4. Det ble snakket om å ta kontakt med nødsamband manager i Modum gruppen for å ha et foredrag om nødsamband i August vis det skulle passe.

5. Skal sende ut til gruppens medlemmer om at vi er på facebook slik at vi kan prøve å få med de fleste medlemmer her inne og få til et mer aktivt samfunn her for gruppens medlemmer.

Takker for årets første halv del er unna gjort. Og håper på at høsten 2013 blir mer Radio aktiv i gruppens regi.

Ønsker gruppens medlemmer en god og radio aktiv sommer og vel møt til en fin høst.
Hilsen styret i La1R

Til stede var. LA2XIA Kai, LA3EDA Roar, LA4EU Hans, LA3QSA Per Øyvind .

No responses yet

mai 23 2013

Ref gruppemøte, 23.mai

Published by under Møter

Vi var 7 stk på møte i Mai 23.5 Continue Reading »

No responses yet

apr 24 2013

Referat gruppemøte 18/4-13

Published by under Møter

Continue Reading »

No responses yet

mar 24 2013

Gruppemøte 21/3-13

Published by under Møter

Continue Reading »

No responses yet

mar 11 2013

Referat generalforsamling 2013

Published by under Møter

På denne linken finner du referatet fra årets generalforsamling, LINK

No responses yet

nov 21 2012

Flytting av gruppemøte

Published by under Møter

Gruppemøtet som var annonsert den 20. desember er fremskyndet til 13. desember da den opprinnelige datoen ikke passet for mange.

Ref: Aktivitetskalender

No responses yet

mar 30 2012

Ref. gruppemøte 22.mars 2012

Published by under Møter

Et par fremmøtte var det hele. QSL-kort ble utvekslet. Noe av grunnen var nok at vi har et pågående lisenskurs.

No responses yet

feb 28 2012

Referat, generalforsamling 2012

Published by under Møter

Referat fra Generalforsamlingen kan hentes her: LINK til dokument

No responses yet

jan 26 2012

Generalforsamling 9.februar

Published by under Møter

Da er det igjen tid for Generalsforsamling i LA1R.

Tid er 9.februar kl 19.

Sted er Speiderheimen på Jevnaker.

Saksliste er i henhold til klubbens vedtekter. Ref: http://la1r.net/?page_id=4

Saker som ønskes tatt opp under generalforsamlingen bes innsendes til post@la1r.net innen 2.feburar.

Det blir i år ikke sendt ut noe inkalling per papirpost. Det har sin årsak i at sekretæren har hatt komputerhavari på serveren sin. Dermed har adresseliste og standardbrev vært utilgjengelig en periode. Det vil rette seg, men desverre ikke i tide til årsmøtet.

No responses yet

des 10 2011

Referat gruppemøte 1.des

Published by under Møter

Les mer

Continue Reading »

No responses yet

« Prev - Next »