mar 09 2015

ÅRSMØTEREFERAT 19. FEBRUAR 2015

Publisert av klokken 13:10 under Møter

Årsmøte referat LA1R
19. februar 2015

Tilstede:
Ole Kristian Skaarer LA1CTA, Stein Sem-Jacobsen LA8JKA, Ole Johan Sæther LA5ZJA, Audun Svåsand LA7WLA, Bjørn Lillejordet LA6PTA, Per Øyvind Haavelsrud LA3QSA, Kai Hunstad LA7INA, Roar Jegtvolden LA3EDA, Gunnar Liaklev LA7CNA.
Saksliste:
1: Valg av møteleder
2: Valg av referent
3: Godkjenning av innkalling
4: Styrets beretning
5: Regnskap, budsjett og fastsettelse av kontingent
6: Innkomne forslag
7: Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor
8: Valg av eventuelle andre verv
9: Avslutning

Sak 1: Valg av møteleder
LA3QSA Per Øyvind Haavelsrud

Sak 2: Valg av referent
LA7CNA Gunnar Liaklev

Sak 3: Godkjenning av innkalling
Innkalling var publisert og ble godkjent

Sak 4: Styrets beretning
LA7CNA Gunnar Liaklev leste opp beretningen
I tillegg snakket LA6PTA Bjørn Lillejordet litt fra Field Day. Speiderne øvde på det phoniske alfabet. Det var dårlige radioforhold den dagen. Hver gruppe var inne ca. 10 min hver.

Sak 5: Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent
Regnskap og budsjett ble lagt fram av kasserer LA8JKA Stein Sem-Jacobsen. Økonomien er ok med kr. 23.470,- på bok. Har kjøpt inn prosjektor og lerret. Kontingent for medlemene blir fortsatt kr. 200,- pr år.

Sak 6: Innkomne forslag
Ingen

Sak 7: Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor (dagens styremedlemer)
Formann: Bjørn Lillejordet (på valg)
Nestleder: Terje Bækkelien (på valg)
Sekretær: Gunnar Liaklev (ikke på valg)
Kasserer: Stein Sem-Jacobsen (ikke på valg)
Styremedlem: Audun Svåsand (ikke på valg)
Revisor: Ole Kristian Skaarer (på valg)
Valgkomite: Per Øyvind Haavelsrud og Roar Jegtvolden (på valg)

Sak 8: Valg av eventuelle andre verv
QSL-manager: Stein Sem-Jacobsen
Repeater manager: Audun Svaasand
Nød-manager: Bjørn Jarle Bartnes
Stasjonssjef: Stein Sem-Jacobsen

Sak 9: Avslutning

LA7CNA Gunnar Liaklev
sekretær

Ingen kommentarer ennå

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.