okt 06 2008

Fellesmøte med LA7M

Publisert av klokken 20:03 under Møter

Både Drammen og Ringerike har møtt med representanter.

Oppmøtte

Innkallingen

Modum, LA7M
LA4EU, Hans Arne
LA6UOA, Trygve
LA3VP, Tore
LA4QRA, Odd
LA4JGA, Erik
LA9GJ, Kjell
LA8IEA, MAgne
LA1HLA, Bjørn

Drammen, LA2D
LA5PPA, Lasse

Ringerike, LA1R
LA7INA, Kai
LA8JKA, Stein

LA7M har invitert til møte for å høre hva som skjer i distriktet.

Gruppene foredro litt om hva vi driver med. Det er mange prosjekter de froskjellige gruppene er med i. Både Drammen og Ringerike har lite radioaktivitet, men mye sosialt. Det er generellt vanskelig å finne frem til aktiviteter gruppemedlemmene blir med på.

Rekruttering
Forgubbing er et stadig tilbakevendene problem. Nyrekrutering er vanskelig. En del kan være at ingen vet om at vi finnes lengre. Her gjelder det å være tilstede der folk er. JOTA er et sted å treffe nye mennesker. Videre er det viktig å si ifra til lokalaviser/radio når det skjer noe. De er altid på jakt etter nytt i nærheten. Kanskje vi ved å fronte noe sammen også kan komme inn Buskerudsendingen.

Nød og katastrofeberedskap?
Gruppene alene klarer ikke å stille med personer nok til å kunne bemanne en beredskapsliste. Ved å gå sammen med tilstøtende grupper kan vi dekke et større område. Det gjeVlder særlig reisevei til aksjonssted for manskapet og at Ringerike stort sett vil ha den opprative sentralen. Her må vi også ta kontakt med Hallingdalsgruppa for et sammarbeid.

Repeatere
Modum og Ringerike har i dag et utstrakt samarbeid om radioinstallasjoner på Norefjell. Men det er ennå et par muligheter som ikke er benyttet. F.eks. en link mellom Hallingdal vest i fylket og østre deler av fylket. En annen mulighet er en frittstående repeater på Norefjell som er selvforsynt med strøm.

Blir det en neste gang?
Til da inviterer LA7M også Hallingdalsgruppen. Konsberg inkalles nok en gang. 2.mars 2009 på Tomtebo.

Drammen har ca 90 medlemmer. 15-20 møtende.
Modum har 17 medlemmer, 10-12 møtende
Ringerike har 27 medlemmer, 7-8 møtende

Møte i LA7M

Møte i LA7M

Møte i LA7M

Møte i LA7M

Ingen kommentarer ennå

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.