Offentlig prøve

Den offentlige prøven varer 1.5 timer og består av ca. 50 spørsmål, hvor en skal krysse av for riktig svar («multiple choice»). Dette er på tilsvarende måte som når en avlegger teoretisk førerprøve for bil, båtførerprøve osv. Vi avholder denne prøven lokalt hos oss, hvoretter prøven blir sendt inn til Norsk kommunikasjonsmyndighet for retting.

Ringeriksgruppen har hatt gode resultater å vise til, så stryk på prøven er ikke så vanlig på kurs som er gjennomført i vår regi. De tingene som ansees som vanskeligst, er alltid viet oppmerksomhet på kurset.