Om LA1R

Ringeriksgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en sammenslutning av amatørradio interesserte i Ringeriksregionen og Hadelandsregionen. Gruppens formål er å arbeide for amatørradio hobbyens fremme, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og ivareta medlemmenes interesser. Gruppen har lokaler i Norges Speiderforbund sine lokaler på Jevnaker.

Kontakt oss

LA1R C/O Stein Sem-Jacobsen
Hadelandsveien 750
3520 JEVNAKER
E-post: post@la1r.net

Litt historikk

Gruppens historie går helt tilbake til 1971 – 1972, da en del radiointeresserte walkie-talkie (PR – radio) brukere i distriktet fant ut at de kunne komme lenger med hobbyen ved å ta radioamatør lisens. Det ble derfor tatt kontakt med allerede lisensierte radioamatører i distriktet for å få avholdt kurs. Kurslærer Harry Wilfred Helgesen (LA6SL), Ragnar Karlsen (LA8XL) og Per Dahl (LA7KK) sørget for å lose de første «disipler» frem til eksamen, som den gang ble avholdt i Bærum.

Ringerike kommune var i 1973 behjelpelig med å stille lokaler til rådighet, slik at vi kunne flytte inn med radioutstyr og antenner. Når alt var på plass kom presidenten i NRRL for å innvie lokalene og innlemme gruppen i NRRL. Begivenheten fant sted den 27. november 1973 kl. 19.00. Innbydelsen til åpningen var undertegnet av Harry Wilfred Helgesen (LA6SL), Per Dahl (LA7KK), Arne Åsmund Kristiansen (LB1K, senere LA2YT) og Hans Arne Østlund (LA-M 4896, senere LA4EU).