Repeatere

Aktiviteter 2020, Vår:

Liste over alle norske repeatere i menyen «LINKER» eller på NRRL sine hjemmesider. Repeaterne i listen nedenfor er de som typisk dekker vår region (områdene Tyrifjorden, Randsfjorden, Hadeland) og er de mest interessante for oss. Repeatere som støter både analog (FM) og digitale modes (DMR, D-STAR, Fusion) lager mye mye støy for analoge mottakere på frekvensen når repeateren går over i digital modus. For å unngå dette kan du sette opp din analoge radio til å bruke subtone også ved mottak (nedlink), så slipper du å høre denne støyen (da vil ikke squelchen åpne).

LA5MR Hedmark S/Oppland V
QTH: Lygna (Gran)
Frekvens 145.6250 MHz
Subtone 88.5 (Opplink)
Inngår i «innlandsnettet»

LA5MR Hadeland/Oslo
QTH: Bislingen (Nordmarka)
Frekvens 145.6375 MHz
Subtone 88.5 (Opplink)
Inngår i «innlandsnettet»

LA5RR
QTH: Ringkollen (Ringerike)
Frekvens: 145.6750 MHz
Subtone 74.4 (Opplink)
Subtone 74.4 (Nedlink)

LD3RI
QTH: Åsbygda (Ringerike)
Frekvens 434.8125 MHz
Subtone 71.9 (Opplink)
Subtone 71.9 (Nedlink)
Er både analog og digital
DMR-ID: «242666»
D-STAR-ID:
FUSION-ID:

LA8OR
QTH: Bislingen (Nordmarka)
Frekvens 434.6000 MHz
Subtone 110.9 (Opplink)

LA7UR
QTH: Valebykampen (Gran)
Frekvens 434.6750 MHz
Subtone 71.9 (Opplink)
Subtone 71.9 (Nedlink)

LA7CR
QTH: Åmot (Modum)
Frekvens 434.7000 MHz
Subtone 74.4 (Opplink)
Subtone 74.4 (Nedlink)
Er både analog og digital
DMR-ID: «242604»
D-STAR-ID:
FUSION-ID:

LD3NM
QTH: Norefjell (Krødsherad)
Frekvens 434.7000 MHz
Subtone 71.9 (Opplink)
Subtone 71.9 (Nedlink)