Radiolinker

Det som startet som en repeater på Valebykampen, har etterhvert blitt en del av et større linksystem. Først satte vi opp en X-bånd repeater på Norefjell. I etterkant har vi koblet det videre med Lifjell og Brundlanes utenfor Sandefjord. Linken på Norefjell nåes på simplexfrekvensen 144,6375MHz  med subtone 103,5

I tillegg til det du ser på bildet under vil du også kunne snakke ut på Norefjell når du snakker inn på Valebykampen, LA7UR. Det er ikke alltid aktivert. Når du åpner LA7UR vil du høre en stemme som sier «Linke 2 er på» eller av. Den skrues av eller på annenhver gang når du taster med DTMF toner via LA7UR. Koden er «120»

Norefjellinken kan også benyttes som en X-bånd repeater. Frekvensene er i så tilfelle:
433.025MHz – 88,5Hz tone
144.6375MHz – 103,5Hz tone

Forenklet oversikt over sambandet
Forenklet skisse over linksystemet

Dekningskart for simplex 2m, 15W frekvensen fra Norefjellinken
Deknigskart fra Norefjellinken på 2m, 15W

Komplett kart over linksambandet:
Linksambandet

Antennene på Norefjell
Antenne på linkQTH

Utsikten fra linkQTHet
Norefjellinken antenne