Historie

Gruppens historie går helt tilbake til 1971 – 1972, da en del radiointeresserte walkie-talkie (PR – radio) brukere i distriktet fant ut at de kunne komme lenger med hobbyen ved å ta radioamatør lisens. Det ble derfor tatt kontakt med allerede lisensierte radioamatører i distriktet for å få avholdt kurs. Kurslærer Wilfred (LA6SL), Ragnar (LA8XL) og Per (LA7KK) sørget for å lose de første «disipler» frem til eksamen, som dengang ble avholdt i Bærum.

Ringerike kommune var i 1973 behjelpelig med å stille lokaler til rådighet, slik at vi kunne flytte inn med radioutstyr og antenner. Når alt var på plass kom presidenten i NRRL for å innvie lokalene og innlemme gruppen i NRRL. Begivenheten fant sted den 27. november 1973 kl. 19.00. Innbydelsen til åpningen var undertegnet av Wilfred (LA6SL), Per (LA7KK), Arne (LB1K, nå LA2YT) og Hans (LA-M 4896, nå LA4EU).