Historie

Gruppens historie går helt tilbake til 1971 – 1972, da en del radiointeresserte walkie-talkie (PR – radio) brukere i distriktet fant ut at de kunne komme lenger med hobbyen ved å ta radioamatør lisens. Det ble derfor tatt kontakt med allerede lisensierte radioamatører i distriktet for å få avholdt kurs. Kurslærer Harry Wilfred Helgesen (LA6SL), Ragnar Karlsen (LA8XL) og Per Dahl (LA7KK) sørget for å lose de første «disipler» frem til eksamen, som den gang ble avholdt i Bærum.

Ringerike kommune var i 1973 behjelpelig med å stille lokaler til rådighet, slik at vi kunne flytte inn med radioutstyr og antenner. Når alt var på plass kom presidenten i NRRL for å innvie lokalene og innlemme gruppen i NRRL. Begivenheten fant sted den 27. november 1973 kl. 19.00. Innbydelsen til åpningen var undertegnet av Harry Wilfred Helgesen (LA6SL), Per Dahl (LA7KK), Arne Åsmund Kristiansen (LB1K, nå LA2YT) og Hans Arne Østlund (LA-M 4896, nå LA4EU).