Bli radioamatør ?

Hva er en “Radioamatør” ?

En radioamatør er gjerne en person med en viss interesse for det tekniske (f.eks. radioteknikk, kommunikasjon, data eller elektronikk). En radioamatør liker derfor å sette seg inn i hvordan radioastasjon, antenner og annet utstyr fungerer, for så å prøve ut hvordan dette kan utnyttes best mulig for å oppnå kommunikasjon med andre radioamatører. En god radioamatør føler seg aldri utlært, og liker derfor å diskutere hobbyen med likesinnede for å lære enda mer, og for å ha sosialt samvær.

Hobbyen passer for de aller fleste, også for mange kategorier av handikappede. Ringeriksgruppen disponerer kurslokaler som også egner seg for de med rullestol.

Hvem kan bli “Radioamatør” ?

Nytt de siste årene er at morsekravet har falt bort.

Alle som har bestått den offentlige prøven for radioamatører (teori og praksis) får tildelt lisens og kallesignal av Post- og teletilsynet. Deretter kan en kalle seg radioamatør, og utøve sin radiohobby på en lovlig måte. Slike prøver arrangeres flere ganger i året, mange steder i landet. Når du endelig har fått din norske radioamatørlisens, gir det deg også rett til å utøve din radiohobby i de aller fleste land, i henhold til gjeldende CEPT avtaler.

Hvordan bli “Radioamatør” ?

De fleste lokale grupper av NRRL arrangerer kurs med jevne mellomrom, eller etter henvendelse fra interesserte. Ved å ta kontakt med en av gruppene kan du melde din interesse, og få vite når gruppen har tenkt å arrangere kurs neste gang. Den offentlige prøven gjennomføres i utgangspunktet i de store byene, men også i en del tilfeller lokalt ved en av gruppene. Gruppene tar gjerne litt betalt for opplæringen og i tillegg kommer en engangsavgift som må betales til Post- og teletilsynet etter bestått prøve.