Bli radioamatør ?

Hva er en “Radioamatør” ?

En radioamatør er gjerne en person med en viss interesse for det tekniske (f.eks. radioteknikk, kommunikasjon, data eller elektronikk). En radioamatør liker derfor å sette seg inn i hvordan radioastasjon, antenner og annet utstyr fungerer, for så å prøve ut hvordan dette kan utnyttes best mulig for å oppnå kommunikasjon med andre radioamatører. En god radioamatør føler seg aldri utlært, og liker derfor å diskutere hobbyen med likesinnede for å lære enda mer, og for å ha sosialt samvær.

Hvem kan bli “Radioamatør” ?

Alle som har bestått den offentlige prøven for radioamatører (teori og praksis) får tildelt lisens og kallesignal av Norsk kommunikasjonsmyndighet, NKom. Deretter kan en kalle seg radioamatør, og utøve sin radiohobby på en lovlig måte. Slike prøver arrangeres flere ganger i året, mange steder i landet. Når du endelig har fått din norske radioamatørlisens, gir det deg også rett til å utøve din radiohobby i de aller fleste land, i henhold til gjeldende CEPT avtaler.

Hvordan bli “Radioamatør” ?

De fleste lokale grupper av NRRL arrangerer kurs med jevne mellomrom, eller etter henvendelse fra interesserte. Ved å ta kontakt med en av gruppene kan du melde din interesse, og få vite når gruppen har tenkt å arrangere kurs neste gang. Den offentlige prøven gjennomføres i utgangspunktet i de store byene, men også i en del tilfeller lokalt ved en av gruppene. Gruppene tar gjerne litt betalt for opplæringen og i tillegg kommer en engangsavgift som må betales til Post- og teletilsynet etter bestått prøve.