Linker

Denne siden viser et lite utvalg av relevante linker.

Læreplan for radioamatørlisens
Forskrift om radioamatørlisens (se nederst på siden)

Liste over radioamatører med norsk lisens
Radioamatører med norsk lisens (se nederst på siden)

Internasjonale prefikser for kallesignaler (ITU)
Internasjonale prefikser for kallesignaler (ITU)

Liste over norske repeatere og noder
Liste over repeatere og noder

Liste over radioamatør modulasjoner
List of amateur radio modes

Liste over norske radioamatør grupper
Liste over norske radioamatør grupper

Nordiske amatørradio organisasjoner
Island (IRA)
Norge (NRRL)
Sverige (SSA)
Finland (SRAL)
Danmark (EDR)

Andre viktige amatørradio organisasjoner
Tyskland (DARC)
Storbritannia (RSGB)
USA (ARRL)

Informasjon om viktige myndighetsorganisasjoner
Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
Den europeiske post- og telekommunikasjons samarbeidsorganisasjon (CEPT)
Den Internasjonale Amatørradio Union (IARU)

Butikker med amatørradio produkter
Simarud (Permo)
Eidolon AS
ChrisTech AS
Artemis AS
DXSupply AB