Bli radioamatør ?

Hva er en “Radioamatør” ?

En radioamatør er gjerne en person med en viss interesse for det tekniske (f.eks. radioteknikk, antenner, kommunikasjon, data eller elektronikk). En radioamatør liker derfor å sette seg inn i hvordan radioastasjon, antenner og annet utstyr fungerer, for så å prøve ut hvordan dette kan utnyttes best mulig for å oppnå kommunikasjon med andre radioamatører. En god radioamatør føler seg aldri utlært, og liker derfor å diskutere hobbyen med likesinnede for å lære enda mer, og for å være sosial.

Hvem kan bli “Radioamatør” ?

Alle som har bestått den offentlige teoretiske prøven for radioamatører får tildelt norsk lisens og internasjonalt kallesignal av Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Deretter kan en kalle seg radioamatør, og utøve sin radiohobby på en lovlig og forsvarlig måte. Slike prøver arrangeres flere ganger i året, mange steder i landet. Med norsk radioamatørlisens får du også rett til å utøve din radiohobby i de aller fleste land, i henhold til gjeldende internasjonale CEPT-avtaler.

Hvordan bli “Radioamatør” ?

De fleste lokale grupper av NRRL arrangerer kurs med jevne mellomrom, eller etter henvendelse fra interesserte. Ved å ta kontakt med en av gruppene kan du melde din interesse og få vite når gruppen har tenkt å arrangere kurs neste gang. Den offentlige prøven gjennomføres i utgangspunktet i de store byene, men også i mange tilfeller lokalt ved gruppene. Gruppene tar gjerne litt betalt for opplæringen og i tillegg kommer en engangsavgift som må betales til NKOM etter bestått prøve. Hvis du er interessert, så finner du kontaktinformasjon i menyen «Om LA1R». Send oss en e-post med kontaktinformasjon, om du er interessert i å bli med på kurs.