Bli radioamatør ?

Amatørradio
Amatørradio er en fritidsinteresse for lisensierte radioamatører. Lisensen er tildelt ved å bestå en offentlig skriftlig eksamen i regi av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet i grunnleggende radioteknikk, lover, regler og prosedyrer. Bestått eksamen kvalifiserer normalt for et livsvarig tildelt kallesignal. Lisensieringen gjør at myndighetene skal føle seg sikre på at radioamatøren bruker radiospekteret (frekvenser) på en hensynsfull måte, og ved personlig interesse og ikke-kommersiell bruk.

Radioamatører er gjerne teknisk interesserte, men mange radioamatører er mest interessert i å bruke sitt radioutstyr til å kommunisere med andre radioamatører og være sosiale via radio. For lisensierte radioamatører med teknisk interesse er det også tillatt å bygge, modifisere og teste ut radioutstyr til eget bruk, så lenge en overholder lover og regler. I dataalderen er det etter hvert også blitt populært å kombinere radioutstyr med datamaskiner, mikrokontrollere og datanettverk, slik en for eksempel ser med systemene APRS, DMR og Winlink.

Radiospekteret (frekvenser) er en felles ressurs, både nasjonalt og globalt. De enkelte lands myndigheter samarbeider derfor om bruken av dette og fastsetter hvilke frekvens-segmenter radioamatørene kan benytte, og hvilke sendereffekter som kan tillates. I sjeldne tilfeller, for eksempel i land med totalitært styresett eller ved unntakstilstand slik som ved krig, kan amatørradioaktivitetene helt eller delvis være forbudt eller midlertidig innstilt.

Ved enkelte ulykker og katastrofer har radioamatører vært de eneste som raskt har kunnet bistå myndighetene med å etablere kommunikasjon mellom hjelpepersonell og berørte befolkningsgrupper. Dette skyldes at i slike situasjoner er offentlig infrastruktur enten kollapset av overbelastning eller ødelagt. Radioamatører er forberedt på slike situasjoner og er derfor med i noe som kalles Sambandstjenesten, i nært samarbeid med forsvaret og nød-etater.

Bli “Radioamatør”
De fleste lokale grupper av NRRL arrangerer kurs med jevne mellomrom, eller etter henvendelse fra interesserte. Ved å ta kontakt med en av gruppene kan du melde din interesse og få vite når gruppen har tenkt å arrangere kurs neste gang. Den offentlige amatørradio-prøven gjennomføres oftest i byer og større tettsteder, men også i mange tilfeller lokalt ved gruppene (LA1R arrangerer i utgangspunktet prøven lokalt hos oss). Gruppene tar gjerne litt betalt for opplæringen og i tillegg kommer en engangsavgift som må betales til NKOM etter bestått prøve. Hvis du er interessert i å blir radioamatør, finner du kontaktinformasjon i menyen Om LA1R. Send oss en e-post med kontaktinformasjon, om du er interessert i å bli med på kurs her hos oss på Jevnaker.