Aktiviteter

Gruppen har lokaler i Norges Speiderforbund sine lokaler på Jevnaker. Vi pleier å ha møte omtrent en gang i måneden, på torsdager kl 19:00. Kurskvelder har gjerne andre tider, og er da listet opp i i aktivitetene nedenfor.

Er du interessert i å bli radioamatør, eller bare litt interessert, er du velkommen til oss på en av møtekveldene for mer informasjon om hobbyen. På møtene er det mest sosialt, og vi pleier å være rundt 4-6 stykker som møter opp der.

Du finner kontaktinformasjon for oss i menyen Om LA1R. Send oss en e-post med kontaktinformasjon, om du er interessert i å bli med på kurs.

Aktiviteter 2022:
20.1 (møte kl. 19)
17.2 (møte kl. 19) – Generalforsamling (1)
17.3 (møte kl. 19)
21.4 (møte kl. 19)
19.5 (møte kl. 19)
16.6 (møte kl. 19) – Sommeravslutning

LA5ZJA

(1) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1 uke før.