Linker

Denne siden og de underliggende sidene viser bare noen aktuelle linker, men ikke nødvendigvis alle interessante linker. Vennligst gi tilbakemelding om noen aktuelle linker mangler.

Nordiske amatørradio organisasjoner
Island (IRA)
Norge (NRRL)
Sverige (SSA)
Finland (SRAL)
Danmark (EDR)

Andre amatørradio organisasjoner
Tyskland (DARC)
USA (ARRL)
Storbritannia (RSGB)

Viktige organisasjoner/myndigheter
Norsk kommunikasjonsmyndighet, tidl. Post- og teletilsynet
Europa (CEPT)
Internasjonalt (IARU)