Linker

Denne siden viser noen aktuelle linker, men ikke nødvendigvis alle interessante linker.

Nordiske amatørradio organisasjoner
Island (IRA)
Norge (NRRL)
Sverige (SSA)
Finland (SRAL)
Danmark (EDR)

Andre amatørradio organisasjoner
Tyskland (DARC)
Storbritannia (RSGB)
USA (ARRL)

Noen andre viktige lenker
Norsk kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet)
Europa (CEPT)
Internasjonalt (IARU)