Kurssiden

KURSPLAN 2024

Infomøte / kursstart (18.1 kl. 18)
Kurset er i stor grad et selvstudium, med undervisning fra kurslærere i utvalgte emner og oppgaver. En må derfor jobbe mye selv med lærestoffet. Det blir en praksisdag på radio og utstyr, etter avtale, hvor operasjonsteknikk er viktig. Der blir også kapittel 12-13 gjennomgått.

Læreplanen vi forholder oss til er Forskrift om radioamatørlisens, som forvaltes av NKOM. Du må derfor sette deg inn i både forskriften og læreboka for å forberede deg til eksamen. Læreboka er Veien til internasjonal radioamatørlisens.
***********************************************************
Filområde for kurset finner du her.
***********************************************************
Forberedelse: Studer Forskrift om radioamatørlisens (og kapittel 1, om du har fått tak i læreboka). Læreboka kan du få kjøpt første kurskveld, mot betaling (VIPPS eller kontant).

Kursdag 2 (25.1 kl. 18)
Forberedelse: Les kapittel 2-3

Kursdag 3 (1.2 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 4-5

Kursdag 4 (8.2 kl. 18)
Forberedelse: Les kapittel 6-7

Kursdag 5 (15.2 kl. 18)
Forberedelse: Les kapittel 8-9

Kursdag 6 (22.2 kl. 18)
Forberedelse: Les kapittel 10-11

NB: Norsk Hammeeting 2024 på Thon Congress Gardermoen den 23 og 24 februar.

Kursdag 7 (29.2 kl. 18)
Forberedelse: Les kapittel 14

Kursdag 8 (7.3 kl. 18)
Forberedelse: Regne oppgaver (repetisjon og gjennomgang på kurskveld)

Kursdag 9 (14.3 kl. 18)
Forberedelse: Regne oppgaver (repetisjon og gjennomgang på kurskveld)

Kursdag 10 (21.3 kl. 18-21) – LISENSPRØVE HOS LA1R
Forberedelse: Repeter de kapitlene i læreboka du føler for, samt kapitler du ikke tidligere har lest. Øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst). Du må også øve deg på enkle beregninger på komponenter, resonans og antenner.

Er du så uheldig å stryke på lisensprøven, eller ikke føler deg helt klar for lisensprøve, så fatt mot. Det er mange av oss radioamatører som har tatt denne prøven om igjen, og du føler deg sikkert aldri helt klar for lisensprøve uansett. Vi kan kanskje avtale en kveld hvor vi repeterer en del stoff og øver på tidligere prøver og oppgaver, om det er behov for det, før lisensprøven.

LA5ZJA