feb 10 2019

Kurssiden

Publisert av

Denne siden gjelder lisenskurs vinteren 2019. Vi legger ut oppgaver og annet fortløpende, via denne radioamatørkurs-linken til LA5ZJA sitt skylager.

KURSPLAN

*Infomøte om kurs (10.1 kl. 19)
Informasjon om kurset og hvordan dette er lagt opp.
Utdeling av læreboka «Veien til internasjonal radioamatørlisens» og betaling.

Kurset er i stor grad et selvstudium, med bistand fra oss kursholdere for gjennomgang av utvalgte emner og oppgaver. Vi jobber derfor med både fagstoff og oppgaver på kurskveldene. Vi har også en dag med praksis på radio og annet utstyr.

Læreplanen vi forholder oss til er Forskrift om radioamatørlisens, som forvaltes av NKOM. Du må derfor sette deg inn i både forskriften og læreboka.

*Kurskveld 1 (7.2 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 1-2 i læreboka og studer forskriften til radioamatørlisens.
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du i radioamatørkurs-linken.

*Kurskveld 2 (14.2 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 3 i læreboka og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.810 MHz til 438 MHz er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Kurskveld 3 (21.2 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 4-5 i læreboka og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Kurskveld 4 (7.3 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 6-(7) i læreboka og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Kurskveld 5 (14.3 kl. 18-21)
Forberedelse: Les kapittel 10,12,13 i læreboka og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Kursdag med praksis (Søndag 17.3 kl. 12-16)
Forberedelse: Les kapittel 8-9 i læreboka og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Kurskveld 6 (21.3 kl. 18-21)
Forberedelse: Repeter de kapitlene i læreboka du føler for, samt kapitler du ikke tidligere har lest, og øv deg på fonetisk alfabet, Q-koder og frekvenser vi har lov til å bruke (1.8MHz til 434 MHZ er viktigst).
Oppgaver: Relevante oppgaver finner du radioamatørkurs-linken.

*Lisensprøve: Avholdes 11. april 2019

*Er du så uheldig å stryke på lisensprøven, eller ikke føler deg helt klar for lisensprøve, så fatt mot. Det er mange av oss radioamatører som har tatt denne prøven om igjen, og du føler deg sikkert aldri helt klar for lisensprøve uansett. Vi kan sikkert avtale et par kvelder hvor vi repeterer en del stoff og øver på oppgaver.

Kommentarer er skrudd av for Kurssiden

Comments are closed at this time.